آزمایشگاه مقاومت مصالح

با سلام

احتراما به استحضار میرساند بمنظور هماهنگى جهت انجام آنالیز از شنبه لغایت چهارشنبه در ساعات اداری با شماره ۰۹۱۳۲۶۰۶۲۳۵ تماس حاصل فرمایید.

با تشکر

بهزاد مسلمی ابیانه

 

ردیف

نام آزمایش

نام آزمایشگاه

هزینه (ریال)

درخواست

1 آزمایش خستگی

آزمایشگاه مقاومت مصالح

800،000 درخواست آزمایش
2 آزمایش ضربه

آزمایشگاه مقاومت مصالح

300،000 درخواست آزمایش
3 پخت تحت خلأ

آزمایشگاه مقاومت مصالح

500،000 درخواست آزمایش
4 آزمون خزش فلزات تا ۱۰۰۰ درجه(استارت)

آزمایشگاه مقاومت مصالح

520،000 درخواست آزمایش
5 آزمون خزش فلزات تا ۱۰۰۰ درجه(به ازای هر ساعت) آزمایشگاه مقاومت مصالح 250،000 درخواست آزمایش
6

سختی سنجی به روش راکول

آزمایشگاه مقاومت مصالح 600،000 درخواست آزمایش
7 سختی سنجی به روش برینل آزمایشگاه مقاومت مصالح 800،000 درخواست آزمایش
8

سختی سنجی به روش ویکرز

آزمایشگاه مقاومت مصالح 800،000 درخواست آزمایش
9

آزمون کشش بالاتر از دمای محیط (تا ۲۰۰ درجه)

آزمایشگاه مقاومت مصالح 1،800،000 درخواست آزمایش
10 آزمون فشار آزمایشگاه مقاومت مصالح 1،200،000 درخواست آزمایش
11 محاسبه دقیق مدول الاستیسیته به وسیله اکستنسومتر آزمایشگاه مقاومت مصالح 600،000 درخواست آزمایش
12 آزمون کشش (کشش یونیورسال سنتام) آزمایشگاه مقاومت مصالح 1،200،000 درخواست آزمایش