بارگذار دینامیکی فرش (Dynamic Loading)

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۲:۵۷ کد : ۲۱۵۹۴ آزمایش آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
تعداد بازدید:۱۷۷

فرش تحت تاثیر ضربات پی در پی وزنه ای به جرم 1279 گرم قرار می گیرد. وزنه از ارتفاع مشخصی سقوط کرده و باعث کاهش ضخامت فرش می شود. هر بار سقوط وزنه، معادل یک ضربه است. ضخامت فرش در فواصل مختلف 100 تا 1000 ضربه اندازه گیری می شود.


نظر شما :