مقاومت فرش در برابر پاخوری (Tetrapod Walker)

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۲:۵۵ کد : ۲۱۵۹۳ آزمایش آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
تعداد بازدید:۱۷۹

نمونه فرش به ابعاد داخلی درام بریده می شود، به گونه ای که طرف پرزدار آن رو باشد. درام با سرعت 50 دور در دقیقه چرخیده و زننده چهارتایی روی نمونه حرکت می کند. بر اثر حرکت زننده روی نمونه در تعداد دور مشخص، ظاهر آن دچار تغییرات ریزش و سایش پرز، کاهش ضخامت و ... می شود.


نظر شما :