مقاومت پرز فرش در برابر اعمال نیرو (Tuft Withdrewel Tensometer)

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۲:۵۴ کد : ۲۱۵۹۲ آزمایش آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
تعداد بازدید:۱۷۷

حداکثر نیروی لازم برای بیرون کشیدن پرز فرش در کوتاه ترین زمان ممکن (10-5 ثانیه) با انحراف عقربه خوانده می شود.


نظر شما :