اسپکتروفتومتر (طیف سنج) انعکاسی

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۱:۲۷ کد : ۲۱۵۸۷ آزمایش آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
تعداد بازدید:۱۹۵

 

مقادیر انعکاسی (R) نمونه های رنگی در طول موج مرئی (740-360) نانومتر و مشخصه های رنگی نمونه در استاندارد نوری A، D65 و C اندازه گیری می شود.


( ۱ )

نظر شما :