آزمایشگاه های دانشگاه کاشان

در دانشگاه کاشان ۲۴ آزمایشگاه مشغول به فعالیت می باشد. که مجهز ترین آزمایشگاه های منطقه می باشد.

آزمایش GC-MS

آزمایشگاه NMR

آزمایش XRD

آزمایش TG-DTA

آزمایش CHNS

میکروسکوپ نیروی اتمی (َAFM)

پروب چهارنقطه ‏ای ( four Points Probe)

آزمایشگاه کوره حرارتی پیشرفته

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش

آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه طیف‎ سنجی پیشرفته

آزمایشگاه خدمات متفرقه

آزمایشگاه پژوهشکده اسانس

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه ساخت و تولید

آزمایش تست کشش

آنالیز اندازه گیری مساحت سطحی (BET)- چهل نقطه ای

آزمایشگاه آنالیز عنصری

آزمایشگاه HPLC

آزمایش ضخامت‏ سنج سوزنی stylus-type profilometer (Dektak ۱۵۰)

آزمایش طیف سنجی تحرک یون (IMS)

آزمایشگاه لایه‌نشانی

آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری

فیتوشیمی

دستگاه گلاوباکس

آزمایشگاه آنالیز صنعتی

آزمایشگاه PL

آزمایشگاه محاسبات ابری (CPL)

پرتودهی اشعه ایکس و گاما

آزمایشگاه مهندسی عمران