آزمایشگاه لایه‌نشانی

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1

لایه‌نشانی به روش تبخیر حرارتی

آزمایشگاه لایه‌نشانی 4،000،000 درخواست آزمایش
2

لایه‌نشانی به روش کند و پاش

آزمایشگاه لایه‌نشانی 6،500،000 درخواست آزمایش