آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری

آنالیز ولتاژ-جریان و طیف­سنجی امپدانس مهمترین آنالیزها در بررسی خصوصیات سلولهای خورشیدی می‎باشند. دستگاه مشخصه­یابی سلولهای خورشیدی قابلیت انجام آنالیز ولتاژ-جریان و طیف­سنجی امپدانس مربوط به تمام سلولهای خورشیدی از قبیل سلولهای خورشیدی لایه نازک، سلولهای حساس شده با رنگ، سلولهای سیلیکونی و ... را تحت شرایط استاندار تابش خورشید (AM1.5) و دیگر شدتهای تابشی را دارا می­باشد. با این آنالیزها می­توان پارامترهای مختلف سلولهای خورشیدی از قبیل: بازده سلول، ولتاژ مدار باز، جریان مدار کوتاه و فاکتور پرکنندگی (Fill Factor) را تعیین کرد.

 

 

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1 آنالیز ولتاژ - جریان (I-V) سلولهای خورشیدی

آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری

500،000 درخواست آزمایش
2

آنالیز امپدانس و ولتاژ - جریان (I-V) سلولهای خورشیدی

آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری 750،000 درخواست آزمایش
3 میکروسکوپ نوری سه بعدی (۳D optical microscope) آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری 1،000،000 درخواست آزمایش