آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مجهز به دستگاههای مختلف از جمله هود لامینار، اتوکلاو، آون،میکروسکوپ، چندین دستگاه انکوباتور، شیکر انکوباتور، انکوباتور یخچالدار، اسپکتروفوتومتر، سانتریفوژ یخچالدار، PCR، الایزا و ... جهت انجام هرگونه آزمون میکروبیولوژی می باشد.

این آزمایشگاه دارای چندین سویه باکتری، مخمر و قارچ جهت انجام آزمونهای آنتی باکتریال بوده قابلیت انجام آزمونهای کنترل کیفی مواد غذایی، دارویی، آب آشامیدنی و عرقیجات را دارد.

 

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1 کنترل کیفی میکروبی آب آزمایشگاه میکروبیولوژی 6،500،000 درخواست آزمایش
2

تعیین خواص ضد میکروبی (باکتری و مخمر) نمونه های گیاهی و سنتزی و...

آزمایشگاه میکروبیولوژی 2،600،000 درخواست آزمایش
3 مجموعه تستهای کنترل میکروبی گلاب و عرقیات آزمایشگاه میکروبیولوژی 13،000،000 درخواست آزمایش
4 تست سمیت سلولی (لارو میگو) آزمایشگاه میکروبیولوژی 5،200،000 درخواست آزمایش
5 تعیین خواص ضد قارچی آزمایشگاه میکروبیولوژی 1،430،000 درخواست آزمایش
6

بررسی اثرات ضد میکروبی (آنتی باکتریال) به روش تعیین CFU

آزمایشگاه میکروبیولوژی 4،450،000 درخواست آزمایش