آزمایشگاه خدمات متفرقه

 

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1 آب بدون یون آزمایشگاه خدمات متفرقه 50،000 درخواست آزمایش
2 دستگاه مافوق صوت سوزنی (التراسونیک) آزمایشگاه خدمات متفرقه 500،000 درخواست آزمایش
3 نیتروژن مایع آزمایشگاه خدمات متفرقه 150،000 درخواست آزمایش
4 سانتریفیوژ آزمایشگاه خدمات متفرقه 150،000 درخواست آزمایش
5 خشک کن انجمادی آزمایشگاه خدمات متفرقه 900،000 درخواست آزمایش