آزمایشگاه کوره حرارتی پیشرفته

این آزمایشگاه شامل دو کوره برای انجام عملیات‎های حرارتی بر روی انواع مواد می‎باشد. کوره‎ تحت اتمسفر دمای 1700 درجه سانتیگراد و کوره تحت خلا 250 درجه سانتیگراد از جمله تجهیزات این آزمایشگاه هستند. به زودی کوره خلا 1200 درجه سانتیگراد با قابلیت عبور شار گازهای خنثی به این مجموعه اضافه خواهد شد.

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (ریال) درخواست
1 عملیات حرارتی تحت اتمسفر تا دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد (کوره باکسی دما بالا) آزمایشگاه کوره حرارتی پیشرفته 1،000،000 درخواست آزمایش
2 عملیات حرارتی با آون تحت خلا تا دمای 200 درجه سانتیگراد آزمایشگاه کوره حرارتی پیشرفته 1،000،000 درخواست آزمایش
3 عملیات حرارتی تحت شارش گاز نیتروژن به ازای یک ساعت ماندن در دمای مورد نظر (کوره تیوپی) آزمایشگاه کوره حرارتی پیشرفته 2،600،000 درخواست آزمایش
4 عملیات حرارتی تحت شارش گاز آرگون به ازای یک ساعت ماندن در دمای مورد نظر (کوره تیوپی) آزمایشگاه کوره حرارتی پیشرفته 2،800،000 درخواست آزمایش