آزمایشگاه ساخت و تولید

ردیف

نام آزمایش

نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1 دینامومتر

آزمایشگاه ساخت و تولید

1،250،000 درخواست آزمایش
2 CMM آزمایشگاه ساخت و تولید 1،250،000 درخواست آزمایش
3 میکروسختی سنج آزمایشگاه ساخت و تولید 1،250،000 درخواست آزمایش
4 VMM آزمایشگاه ساخت و تولید 480،000 درخواست آزمایش
5 زبری سنج آزمایشگاه ساخت و تولید 1،250،000 درخواست آزمایش
6 آزمایشهای مربوط به اثر ارتعاشات التراسونیک در فرایند( هموژنایزر،ماشینکاری التراسونیک و ...) آزمایشگاه ساخت و تولید 1،250،000 درخواست آزمایش
7 فرز یونیورسال آزمایشگاه ساخت و تولید 450،000 درخواست آزمایش
8 ماشین تراش آزمایشگاه ساخت و تولید 450،000 درخواست آزمایش