آزمایشگاه XRD

کانیهای موجود در طبیعت و بسیاری از موادی که در صنایع مختلف و آزمایشگاههای تحقیقاتی تولید می شود، دارای ساختار بلوری بوده که این ساختار از یک سری صفحات اتمی با نظم خاصی تشکیل شده است. اگر یک دسته پرتو( ترجیحا اشعه ایکس‌ ) به این صفحات برخورد کند طبق فرمول براگ  (  2dsinθ= nλ  )در زاویه خاصی پدیده پراش (Diffraction) اتفاق می افتد. از این پدیده جهت شناسایی ماده مورد نظر استفاده شده  و براساس  آن دستگاه XRD   طراحی و ساخته شده است.

XRD   مخفف  X-ray Diffraction  به معنای پراش اشعه ایکس می باشد. این دستگاه، اشعه ایکس را در زوایای مختلف به نمونه می تاباند و نتیجه را بصورت یک نمودار(گراف) ترسیم می کند. در این نمودار یک سری پیکهایی دیده می شود که هر پیک مربوط به پراش اشعه ایکس ازیک سری صفحات اتمی خاص می باشد.

با استفاده از نرم افزارهای مربوطه، نمودار بدست آمده با نمودارهای مرجع مقایسه شده و ماده مورد آزمایش شناسایی می گردد.

دستگاه XRD دانشگاه کاشان در فروردین ماه سال 1383 نصب و راه اندازی گردید.  این دستگاه ساخت شرکت Panalytical از کشور هلند و مدل آن X'Pert Pro   و قادر به انجام آنالیز فازی بصورت کیفی می باشد.

دستگاه XRD دانشگاه کاشان مجهز به جا نمونه ای مخصوص جهت آنالیز نمونه هایی که امکان پودر کردن آنها وجود ندارد ( مانند نمونه های ریخته گری یا نمونه های صفحه ای ) می باشد. در این حالت نمونه باید دارای یک سطح صاف  (  Polished)باشد تا آزمایش هر چه دقیق تر انجام گیرد.

 

   این آزمایشگاه جهت تجزیه و تحلیل و شناسایی فازهای موجود در نمونه از نرم افزار قدرتمند  X'Pert Highscore  استفاده می کند. این نرم افزار جهت شناسایی فازهای موجود در نمونه از بانک اطلاعاتی PDF-2  Powder Diffraction File (که شامل بیش از 160000 گراف می باشد) به عنوان مرجع بهره می گیرد.

آزمایشگاه XRD دانشگاه کاشان آمادگی خود را جهت ارائه­ ی خدمات به مراکز علمی و صنعتی در کوتاه ترین زمان ممکن اعلام می دارد. 

قابل توجه : نمونه ها حتما با این فرم پذیرش ارسال شود

 

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1  آنالیز نرمال XRD

آزمایشگاه XRD

2،000،000 درخواست آزمایش
2  آنالیز آهسته  XRD

آزمایشگاه XRD

4،000،000 درخواست آزمایش