کارگاه آموزش آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) به همراه آموزش نرم افزارX’Pert HighScore Plus

۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۸ کد : ۲۲۸۶۸ خبر تصویری کارگاه و دوره های آموزشی
تعداد بازدید:۱۵۷

سرفصل مطالب : ·

 آشنایی با آنالیز XRD ،کاربردهای آن و  بازدید از دستگاه

آنالیز کیفی و کمی الگوی XRD

تفسیر الگوی XRD ، شناسایی فاز و محاسبه درصد فازی

محاسبه اندازه کریستالیت با روابط Scherrer و Williamson-Hall

آشنایی و کار با نرم افزار X’Pert HighScore Plus

لینک ثبت نام: https://clukpay.kashanu.ac.ir/fa/form/1317


نظر شما :