بلوک حرارتی دیجیتال

آزمایشگاه بیوتکنولوژی
۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۲۰:۵۹ کد : ۲۱۶۹۳ آزمایش آزمایشگاه بیوتکنولوژی
تعداد بازدید:۱۹۰

این دستگاه دمای نمونه داخل ویال را حین انجام آزمایشاتی چون واکنش های آنزیمی، واکنش های هیبریدسیون و آنالیزهای DNA در شرایط مطلوب حفظ می کند.

دستگاه CH-100, Heating/Cooling Dry Block با قابلیت سرد و گرم نگه داشتن نمونه های داخل بلوک


نظر شما :