دستگاه فلیم فوتومتر ( نشراتمی)

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۳۱ کد : ۲۱۶۷۹ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۲۱۳

نمونه ای از آنالیت حل شده در محلول اسپری شده یا به‌طور مستقیم با استفاده از یک حلقه کوچک سیم، معمولاً پلاتین، درون شعله قرار می‌گیرد. گرمای ناشی از شعله حلال را تبخیر می‌کند و پیوندهای درون مولکولی را می‌شکند تا اتم‌های آزاد ایجاد شود. همچنین انرژی گرمایی اتم‌ها را به حالت‌های برانگیخته سوق می‌دهد که متعاقباً هنگام بازگشت به حالت پایه، هر عنصر نوری را با طول موج مشخص از خود ساطع می‌کنند؛ که توسط یک توری یا منشور پراکنده می‌شود و در طیف‌سنج مشاهده می‌شود.به این تکنیک نشر اتمی شعله گفته می شود که برای اندازه گیری فلزات سدیم، پتاسیم، لیتیم، کلسیم و باریم مورد استفاده قرار می گیرد.

 

اندازه گیری سدیم، پتاسیم، لیتیوم،...


نظر شما :