اندازه گیری اوزون به روش یدومتری

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۳۰ کد : ۲۱۶۷۸ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۱۹۱

روش یدومتری برای تمام محدوده های غلظت اوزون موجود در تصفیه خانه های آب استفاده می­ شود. این روش شامل اندازه گیری اوزون به طور مستقیم از ژنراتور و اوزون به عنوان فاز جداشده از محلول آّبی است. برای روش یدومتری، هوای حاوی اوزون به یک محلول آبی حاوی یدید پتاسیم اضافه می­ شود. تمام مواد اکسیدکننده دیگر به عنوان عامل تداخلی برای یدومتری عمل می­ کنند. همچنین اکسید نیتروژن (که ممکن است هنگام تولید اوزون در هوا وجود داشته باشد) به عنوان عامل تداخلی برای روش­ های یدومتری عمل می­ کند. اثرات اکسید نیتروژن ممکن است با عبور گاز حاوی اوزون از طریق جاذب­ های سطحی مانند پرمنگنات پتاسیم که مخصوص گازهای اکسید نیتروژن هستند، حذف شوند.


نظر شما :