اندازه گیری نیتروژن فرار کل(TVN)

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۲۹ کد : ۲۱۶۷۷ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۲۵۰

از جمله ترکیباتی که در مواد زیستی به میزان اندک وجود دارد و با افزایش زمان بر مقدار آنان افزوده میشود می‌توان بازهای فرار را   (TVN)نام برد. بازهای فرار به مجموعه‌ای از ترکیبات مثل آمونیاک, تری‌ متیل آمین، دی متیل آمین و ... گفته میشود. برای سنجش از خنثی سازی آنان توسط یک اسید مشخص با مولاریته معلوم استفاده می گردد.


نظر شما :