اندازه گیری N۲ آمونیاکی

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۰۳ کد : ۲۱۶۶۳ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۱۹۸

آمونیاک آب که از مهم ترین ترکیب هیدروژنه ازت (نیتروژن) موجود در آب بوده و در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت دار حاصل می گردد. این ماده گازی است بی رنگ با مزه فوق العاده تند و زننده که اشک آور و خفه کننده نیز میباشد. گاز آمونیاک از هوا سبک تر بوده به سهولت  به مایع تبدیل می شود آمونیاک در آب بسیار محلول است و در منهای 77 درجه سانتیگراد منجمد و در منهای 33.5 درجه سانتیگراد به جوش می آید. حضور نیتروژن در منابع فاضلاب شهری یا صنعتی عموما به شکل نیتروژن آمونیاکی و یا نیتروژن آلی می باشد. آمونیاک ترکیبی بسیار خطرناک است زیرا موجب اختلال در تنفس آبزیان می شود. آمونیاک به راحتی داخل سلول ها نفوذ می یابد و موجب افزایش pH و اختلال در عوامل حیاتی می گردد. یون آمونیوم منشأ نیتروژنی برای گیاهان آبی است. در یک آکواریوم سالم و خوب راه اندازی شده، باکتری های هوازی موجب می شوند یون های آمونیوم به سرعت از نیتریت به نیترات اکسید شوند. این فرآیند را نیتریفیکاسیون می نامند که توسط دو گروه از باکتری های هوازی و در دو مرحله زیر انجام می شود.


( ۱ )

نظر شما :