اندازه گیری سولفات آب

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۰۱ کد : ۲۱۶۶۱ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۱۴۲

سولفات آب در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود. سولفات در طبیعت پراکنده است و غلظت آن در آبها از مقادیر جزئی تا چند صد میلیگرم در لیتر می رسد. سولفاتهای کلسیم و منیزیم در آب باعث افزایش سختی در آب می شوند.


نظر شما :