اندازه گیری نیتریت آب

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۰۰ کد : ۲۱۶۶۰ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۱۵۸

به منظور اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی که نیتریت از جمله ترکیبات آلاینده ازت است، باید نیتریت در آب را با روش کالری متری با تشکیل رنگ ارغوانی مایل به قرمز آزو در  pH  دو تا دو و نیم در حضور محلول های دی آزو تایزد سولفانیل آمید و N –نفتیل  و اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید تعیین مقدار شود. در روش اسپکتروفتومتری، نیتریت در رنج  ۱۰ -۱۰۰۰ میکروگرم بر لیتر در ۵۴۳ نانومتر برحسب ازت یا نیتریت قابل اندازه گیری می باشد.

غلظت های بالای نیتریت را می توان با رقیق کردن نمونه انجام داد در اندازه گیری نیتریت تداخلات کلر آزاد، تری کلرید نیتروژن، و یون های زیر به علت رسوب تحت شرایط آزمایش شامل طلا، بیسموت، آهن، سرب، جیوه، نقره، هگزا کلرو پلاتینات متاوانادات و یون کوپریک مزاحم و باید حذف شوند. در صورت وجود ذرات معلق به وسیله فیلتراسیون با کاغذ صافی ۰/۴۵ میکرومتر می توان آنها را جدا نمود.


نظر شما :