اندازه گیری ترکیبات آلی آب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۰:۵۵ کد : ۲۱۶۵۷ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۱۴۳

GC-MS از دو بخش اصلی گاز کروماتوگراف یا GC و طیف سنج جرمی یا MS تشکیل شده است. کروماتوگراف گازی مجهز به یک ستون کاپیلاری یا موئینه با تمام خصوصیاتش (مثل طول، قطر داخلی و ویژگی های محتویاتش) است. GC بنا به خصوصیات شیمیائی مولکول های یک ترکیب، آنها را از هم جدا نموده و داخل ستون به سمت دتکتور به راه می اندازد. از آن طرف MS آنها را گیر انداخته، یونیزه می نماید، شتاب دهی نموده و هر مولکول بارداری را به تفکیک دتکت و یا آشکار می نماید. طیف نگار جرمی این کار را با شکستن مولکول ها به اجزاء یونیزه شده و تشخیص این اجزا با مقایسه نسبت جرم به بار آنها انجام می دهد.

 


نظر شما :