کدورت سنجی

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۰:۵۲ کد : ۲۱۶۵۴ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۱۵۱

کدورت یک ویژگی فیزیکی اصلی آب و بیانگر توانایی آب در عبور دادن نور و یا معیاری برای میزان جذب نور و یا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب است. کدورت در اثر وجود مواد معلق کلوئیدی در آب ایجاد می‌شود. اندازه ذرات کلوئیدی یک میکرون تا یک هزارم میکرون می‌باشد.

 


نظر شما :