بررسی اثرات ضد میکروبی (آنتی باکتریال) به روش تعیین CFU

آزمایشگاه میکروبیولوژی
۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | ۲۰:۲۶ کد : ۲۱۶۴۱ آزمایش آزمایشگاه میکروبیولوژی
تعداد بازدید:۲۱۶

در این آنالیز تعداد میکروارگانیسمهای مورد نظر در زمانهای مشخص پس از مواجهه با ماده مورد آنالیز، با نمونه برداری از محیط کشت حاوی میکروارگانیسم و ماده شمارش شده و با نمونه شاهد حاوی محیط کشت و میگروارگانیسم مقایسه می شود. در نهایت نموداری از مقایسه تعداد میکروارگانیسم در نمونه تست و شاهد بدست می آید. هزینه پیشنهادی در مورد یک میکروارگانیسم می باشد.


( ۱ )

نظر شما :