دستگاه مافوق صوت سوزنی (التراسونیک)

آزمایشگاه خدمات متفرقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۱۱ کد : ۲۱۶۳۴ آزمایش آزمایشگاه خدمات متفرقه
تعداد بازدید:۱۷۶

امواج التراسونیک به گروهی از امواج گفته می شود که فرکانس آنها خارج از محدوده شنوایی انسان( 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز) می باشد. انتشار امواج مافوق صوت در مایعات باعث ایجاد پدیده کاویتاسیون می شود. این پدیده شامل جوانه زنی، رشد و متلاشی شدن حباب های بیشمار و بسیار ریز در داخل محلول است. در زمان انفجار این حباب ها، دما و فشار به صورت موضعی به ترتیب تا 5000 درجه کلوین و 2000 بار فشار اتمسفر افزایش می یابد.

 

 توضیحات: برای هر نمونه با زمان 30 دقیقه و کمتر، یک درخواست آزمایش لازم است ولی در صورت افزایش زمان، به ازای هر 30 دقیقه یک درخواست اضافه می شود.

 

نام اپراتور: زسجاد قربانی

شماره تماس:09130258871

محل دستگاه: آزمایشگاه مرکزی (ساختمان ارشدی)، طبقه دوم، اتاق شماره 28


نظر شما :