استخراج اسانس با سیالات فوق بحرانی (SFE)

آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۵۴ کد : ۲۱۵۲۶ آزمایش آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی
تعداد بازدید:۱۷۴

استخراج فوق بحرانی اسانس گیاهان در محیط حلال های فوق بحرانی.

کربن دی اکسید فوق بحرانی

نرمال هگزان فوق بحرانی

استون فوق بحرانی

 

 

در صورت درخواست، آنالیزهای ویژگی سنجی محصولات (GC-MS, CHNSO, FTIR, HMNR, UV-VIS)

و تفسیر آنها نیز انجام و هزینه آن به صورت جداگانه دریافت می گردد.


( ۱ )

نظر شما :