نشر اتمی

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۲:۲۸ کد : ۲۱۴۷۶ آزمایش آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
تعداد بازدید:۲۱۵

 

نشر  و جذب اتمی شعله ای  هر دو روش طیف سنجی هستند با این تفاوت که در نشر علاوه بر تبدیل نمونه به بخاری ازاتمها سبب برانگیختگی الکترونهای موجود دراتمها به تراز انرژی بالا تر میشود. هنگام بازگشت الکترونهای تحریک شده به حالت پایه تابش الکترومغناطیسی نشر میشود. شدت تابش منتشرشده با غلظت اتمها درحالت تحریک شده ودر نتیجه با تعداد کل اتمهای موجود درون شعله متناسب است. از آنجا که تعداد اتمهای درون شعله نیز با غلظت محلول متناسب است، پس شدت تابش، مستقیماً به غلظت نمونه اصلی بستگی دارد. در روش نشر اتمی، از منبع تابش اولیه استفاده نمیشود،زیرا گرمای حاصل از شعله انرژی لازم برای نشر تابش از اتمهای مورد تجزیه را فراهم میکند.

هم روش نمودار کار (نمودار درجه بندی) وهم روش افزایش استاندارد، برای تجزیه از راه طیف بینی جذب و نشر اتمی مورد استفاده قرار میگیرند.

دستگاه مورد استفاده در دانشگاه کاشان از نوع Flam Photometer 410 از شرکت CORNING ساخت کشور آمریکا می باشد.


نظر شما :