جذب اتمی شعله ای

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۲:۲۷ کد : ۲۱۴۷۵ آزمایش آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
تعداد بازدید:۱۹۰

 

 اسپکتروفتومترهای جذب اتمی ‏ ‎ (AAS ) ‎ 

‏ برای اندازه گیری غلظت فلزات سنگین از این دستگاه استفاده می کنیم. در خصوص این عناصر می‌توان به کلسیم، منیزیم، مس، روی و آهن اشاره نمود. برای کار با دستگاه Atomic Absorption نمونه باید هضم شده باشد و به صورت مایع داخل دستگاه  مکش می شود.از ترکیب متدهای جذب و نشر حاصل شده است (emission-Absorption) و روش دقیق و حساسی است.  اسپکتروفتومتر جذب اتمی مقدار نور جذب شده به وسیله اتمهای تهییج نشده موجود در شعله است که با غلظت نمونه متناسب است. انرژی الکترون آخرین مدار هر اتمی با انرژی الکترون مدار آخر اتمهای دیگر تفاوت دارد. پس با توجه به رابطه پلانک E=hγ هر اتمی طول موج مخصوص دارد. که بر این اساس دستگاه AA ساخته می شود. هر چه تغییرات جذب در اتم های مختلف به هم نزدیکتر باشد دستگاه حساستر می شود.۶۵ عنصر را با این روش می توان اندازه گرفت. برای تجزیه کمی: ابتدا صفر دستگاه را با آب تنظیم می کنیم. و بعد منحنی را بر حسب استانداردهای مختلف و درجات خوانده شده رسم می کنیم. سپس نمونه مجهول را در دستگاه قرار داده و می خوانیم .

دستگاه مورد استفاده در آزمایشگاه دانشگاه کاشان از نوعAtomic  Absorption  Spectrophotometerاز شرکت PERKIN-ELMERساخت کشور آمریکا میباشد


نظر شما :