زبری سنج

آزمایشگاه ساخت و تولید
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۱:۱۴ کد : ۲۱۴۶۹ آزمایش آزمایشگاه ساخت و تولید
تعداد بازدید:۱۳۵

 

مدل این دستگاه   MarSurf PS1 میباشد.

جهت پایش کیفیت سطح ماشینکاری شده از این وسیله استفاده می شود. با نصب زبری سنج روی پایه مخصوص می توان بدون باز کردن قطعه کار از دستگاه تراش زبری سطح را اندازه گیری نمود.


نظر شما :