فرز یونیورسال

آزمایشگاه ساخت و تولید
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۱:۱۱ کد : ۲۱۴۶۸ آزمایش آزمایشگاه ساخت و تولید
تعداد بازدید:۱۴۹

این نوع ماشین فرز با تبدیل محور اصلی به افقی و یا عمودی و همچنین توانایی دوران میز حول محور قائم , قادر به فرزکاری اکثر قطعات با شکلهای مختف می باشد.


نظر شما :