دینامومتر

آزمایشگاه ساخت و تولید
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۱:۰۴ کد : ۲۱۴۶۵ آزمایش آزمایشگاه ساخت و تولید
تعداد بازدید:۱۳۱

 مدل دستگاه KISTLER 9257B میباشد.این وسیله جهت اندازه گیری نیروهای ماشینکاری استفاده می شود. این دستگاه قابلیت دارد نیروها و گشتاورهای ماشینکاری در 3 جهت اصلی اندازه گیری و منحنی آن را نمایش دهد.


نظر شما :