GC-MS

GC-MS آزمایشگاه
۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۱:۳۲ کد : ۲۱۴۵۷ خبر تصویری GC-MS آزمایشگاه
تعداد بازدید:۲۵۲

دستگاه GC-Mass از دو قسمت GC (گاز کروماتوگرافی) و MS (طیف سنجی جرمی) تشکیل شده است که دو قسمت از هم جدا نمی باشند و وارد کردن نمونه به دستگاه Mass از طریق GC صورت می گیرد.
بطور عمده این دستگاه برای شناسایی و تعیین مقدار نمونه هایی است که فرار هستند (مانند اسانس های گیاهی که نقطه جوش پایینی دارند) و یا بواسطه ترکیب با برخی واکنشگرها و یا حلال های خاص مشتق سازی شده اند و تبدیل به گونه ای فرار هستند.
طیف سنجی جرمی بعنوان آشکارساز امکان شناسایی پیکهای کروماتوگرام گازی را میسر می سازد. از مقایسه طیف جرمی نمونه با طیف جرمی موجود در کتابخانه دستگاه ساختار ترکیب تعیین می شود.


( ۱ )

نظر شما :