فوتو لومینسانس مولکولی

۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۱:۲۳ کد : ۲۱۴۵۶ آزمایش آزمایشگاه PL
تعداد بازدید:۲۳۰

لومینسانس فرایند نشر نور از حالت های برانگیخته الکترونی ااست. بسته به اینکه برانگیختگی توسط چه منبع انرژی صورت گرفته باشد، لومینسانس انواع مختلف دارد. در فوتولومینسانس که یکی از پرکاربرد ترین انواع لومینسانس است، برانگیختگی توسط فوتون نور انجام می شود. فلورسانس و فسفرسانس از انواع فوتولومینسانس می باشند. یکی از مهم ترین قابلیت های فلورسانس به عنوان یک روش تجزیه ای برای بررسی های تجزیه کمی ترکیبات شیمیایی، حساسیت بسیار خوب و گستره خطی نسبتا زیاد آن در مقایسه با روش های جذبی است.

از مزیت های این تکنیک نسبت به تکنیک جذب مرئی فرابنفش میتوان به چند مورد اشاره کرد:

1-حساسیت بالا نسبت به جذب 2- حدود آشکار سازی پایین تر نسبت به جذب 3- محدوده خطی (رنج دینامیکی) بالاتر


نظر شما :