آزمون کشش (کشش یونیورسال سنتام)

۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۱:۱۲ کد : ۲۱۴۵۵ آزمایش آزمایشگاه مقاومت مصالح
تعداد بازدید:۲۸۵

فایل مشخصات فنی دستگاه تست کشش 

تست کشش چیست؟

تست کشش که با عنوان تست تنش نیز شناخته می شود، اساسی ترین نوع آزمون مکانیکی است که می توان روی یک ماده انجام داد. به زبان ساده در این تست با کشیدن ماده توسط فک های دستگاه کشش، می توان واکنش آن را در برابر نیروهای اعمالی تعیین نمود. مشخصا هنگامی که ماده کشیده می شود، می توان به استحکام کششی (UTS) و ازدیاد طول (EL)  آن ماده دست یافت.

در مراحل اولیه آزمون ارتباط بین بار وارد شده و ازدیاد طول نمونه، به ‌صورت خطی است. اگر نمونه ای در این ناحیه خطی تحت بار قرار گیرد، با برداشتن بار دقیقا به همان شرایط قبل از بارگذاری بازمی گردد. این ناحیه، به ناحیه الاستیک معروف است. پس از این ناحیه، با افزایش بیشتر نیرو ماده وارد ناحیه‌ی تغییر شکل پلاستیک می شود. در این ناحیه با برداشتن نیرو، ماده به شرایط قبل از اعمال نیرو باز نخواهد گشت. نقطه ای که در آن تغییر شکل از حالت الاستیک وارد پلاستیک می شود به «حد الاستیک، حد تناسب یا نقطه تسلیم» معروف است. تست کشش معمولا تا شکست قطعه ادامه می یابد تا نمودار نیرو-جابجایی و بعد از آن تنش-کرنش به شکل کامل به دست آید.

نمونه سازی در آزمون کشش

نمونه های فلزی مورد استفاده در آزمایش استاندارد کشش به نحوی شکل دهی می شوند که شکست، در قسمت مورد نظر یعنی در طول “گِیج «Gage»” صورت پذیرد. استانداردهای کاملا مشخصی برای ابعاد نمونه ها تعیین شده است (مثلا ASTM E8).

طول گیج طولی است که برای اندازه گیری درصد ازدیاد طول و بررسی تغییر شکل مومسان نمونه استفاده می شود. نمونه آماده شده بایستی در سرتاسر این طول یکنواخت باشد. لازم به یاد آوری است که اندازه گیری درصد کاهش سطح مقطع برای نمونه هایی با سطح مقطع مدور، نیز در همین ناحیه انجام می شود.

مطابق شکل زیر ناحیه سطح گیره، بازوهای نمونه بوده که در داخل فک های دستگاه محکم می شوند. این بازوها باید به قدری بزرگ باشند تا نمونه به سهولت داخل فک ها قرار گیرد و طی آزمون ثابت باشد و نلغزد. برای نمونه هایی با سطح مقطع مدور، در صورت لزوم این بازوها رزوه می شوند. در ریخته‌گری‌ ها و آهنگری‌ های بزرگ، معمولاً مقداری ماده اضافی در نظر گرفته می‌شود تا بتوان با جدا کردن بخش ‌های اضافی از آن قطعه، نمونه های تست کشش را تهیه کرد. این نمونه‌ها ممکن است دقیقاً نشان دهنده تمام قطعه کار نباشند چرا که ساختار بلور ممکن است در سراسر آن متفاوت باشد. در قطعه کارهای کوچک ‌تر هنگامی که قسمت‌های حیاتی از ریخته‌گری باید آزمایش شود، یک قطعه کار ممکن است برای ساختن نمونه‌های آزمون قربانی شود.


نظر شما :