محاسبه دقیق مدول الاستیسیته به وسیله اکستنسومتر

۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۱:۰۶ کد : ۲۱۴۵۴ آزمایش آزمایشگاه مقاومت مصالح
تعداد بازدید:۲۰۳

 

ویژگی‌ها

 

-          نوع گیرش نمونه بسیار ساده به کمک O رینگ (یا الاستومتر مناسب)

-          استفاده از سنسورهای Strain Gauge بصورت Full Bridge

-          مطابق با استاندارد ISO 9513  , ASTM E 83

-          مکانیزم: Clip on (متصل به نمونه بدون پایه)

-          جهت آزمون کششی نمونه‌های تخت و گرد

 

کاربرد

فلزات با مدول الاسیتیسیته(E) بالا جهت بدست آوردن E و Yield بر اساس Offset تا قبل از شکست نمونه و بدست آوردن Max Elongation با سیستم سوییچ نرم‌افزار (و باز کردن آن در حین تست)

 

توضیحات

تقریبا در تمامی دستگاه‌های تست کشش تولیدی در دنیا در حالت معمولی تغییر طول نمونه عملا از تغییر مکان فک‌ها اندازه‌گیری می‌شود و خطاهای ناشی از لغزش گوه‌های فک، تغییر شکل و صلبیت دستگاه و یکنواخت نبودن سطح مقطع نمونه، خطاهایی را در اندازه‌گیری تغییر طول واقعی نمونه و نهایتا درصد ازدیاد طول و مدول الاسیتیسیته ایجاد می‌کند که جهت رفع این نقیصه از اکستنسومتر استفاده می‌شود که شاخک‌ها یا مکانیزم مربوطه مستقیما بر روی نمونه متصل شده و عملا تغییر طول از روی خود نمونه اندازه‌گیری شده و خطاهای مذکور حذف می‌شوند که با توجه به مقدار تغییر طول نمونه،نوع گیرش،دقت و حساسیت،نوع اکستنسومتر مناسب انتخاب می‌شود. EHR-10 امکان اندازه‌گیری دقیق تغییر طول نمونه‌های فلزی و سخت که دارای مدول الاسیتیسیته بالا هستند را فراهم می‌کند.

 


نظر شما :