آنالیز نرمال XRD

آزمایشگاه XRD
۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۲:۲۴ کد : ۲۱۴۴۰ آزمایش آزمایشگاه XRD
تعداد بازدید:۲۵۸۰

این آنالیز با شرایط زیر انجام می شود

1- آنالیز در زاویه 10 تا 80 درجه دو تتا انجام می شود

2- step size=0.05

3- step time= 1 S

4- نمونه پودر باشد و تا ابعاد 75میکرون خرد شده باشد

5- حداقل مقدار نمونه مورد نیاز برای آزمایش 0.05 گرم می باشد.

تذکر مهم : در صورت درخواست انجام آ زمایش در خارج از شرایط فوق، قبل از ارسال و پرداخت هزینه آنالیز، با آزمایشگاه تماس بگیرید.

 

 تلفن : 03155912862

 ایمیل: kashanxrd@gmail.com


( ۲۰ )

نظر شما :