آنالیز اندازه گیری مساحت سطحی (BET)- چهل نقطه ای

آزمایشگاه کاتالیست و مواد پیشرفته (BET)
۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۱:۲۴ کد : ۲۱۴۳۴ آزمایش آزمایشگاه کاتالیست و مواد پیشرفته (BET)
تعداد بازدید:۳۹۴

تئوری بی ای تی در جذب سطحی مواد جامد مطرح می شود.یکی از کاربرد های مهم این تئوری توضیح رفتار مولکول های گاز در پدیده جذب سطحی بر روی سطوح جامد است.همچنین از این روش برای محاسبه سطح ویژه مواد جاذب سطحی استفاده می شود. نام این تئوری از حرف اول نام سه دانشمند به نام های استیون برونار (Stephen Brunauer) ،پاول هیوج ایمت (Paul Hugh Emmett) و ادوارد تلر (Edward Teller) که این تئوری را در سال ۱۹۳۸ ارائه کرده بودند، گرفته شده است.

سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع (۷۷ درجه کلوین) کار می‌کند. پس از قرار گرفتن سلول حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده محاسبه می‌شود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز، میزان واجذب ماده اندازه‌گیری می‌شود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده براساس فشار نسبی در دمای ثابت رسم می‌شود. نمودار BET که نمودارجذب و واجذب همدما(Adsorption/Desorption Isotherm)  نیز نامیده می‌شود یک نمودار خطی است که میزان سطح موثر ماده از آن استخراج می‌شود.

 

 

آنالیز تعیین سطح ویژه انواع کاتالیست‌ها، جاذب‌ها و دیگر نانو ذرات

آنالیز قطر منافذ، مساحت سطح، حجم منافذ و توزیع اندازه منافذ نانو ذرات

آنالیز تخمین تک نقطه ای سطح ویژه ذرات به روش جذب سطحی نیتروژن

ارائه همدماهای جذب و دفع و توزیع اندازه حفره های ذرات

و همچنین ارائه کلیه نمودارها

BET isotherm

BJH isotherm

t-plot & langmuir isotherm

Adsorpsion/desorpsion isotherm

 

دکتر محمد تقی فرقدانی

09122199232

 02166519666

آدرس جهت ارسال نمونه: تهران - طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی -  انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2


نظر شما :