کارگاه آموزشی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)

۱۹ آذر ۱۴۰۲ | ۱۴:۲۴
تعداد بازدید:۱۶۷

 کارگاه آموزش آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) به همراه آموزش نرم افزارX’Pert HighScore Plus

سرفصل مطالب :

  آشنایی با آنالیز XRD ،کاربردهای آن و  بازدید از دستگاه

آنالیز کیفی و کمی الگوی XRD

تفسیر الگوی XRD ، شناسایی فاز و محاسبه درصد فازی

محاسبه اندازه کریستالیت با روابط Scherrer و Williamson-Hall

آشنایی و کار با نرم افزار X’Pert HighScore Plus