تعیین درصد اسانس نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی

تعیین درصد اسانس نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی

تعیین درصد اسانس نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی

اندازه گیری میزان اسانس در نمونه های عرقیات گیاهی با استفاده از دکانتور و حلال پنتان بر طبق روش استاندارد ملی ایران

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه