طیف سنجی رامان

طیف سنجی رامان

طیف سنجی رامان

دانشگاه مجهز به دو دستگاه طیف سنجی رامان است.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه