ماکروویو

ماکروویو

ماکروویو

اسانس گیری به کمک امواج ماکروویو با توان و زمان قابل تنظیم

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه