DSC

DSC

DSC

 

DSC آزمایش 

 

DSC301 :مدل دستگاه

 مکان آنالیز: دانشگاه کاشان، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم،اتاق 28، آزمايشگاه آناليز حرارتی

شماره تماس:03155913398،09130298684

ساعت تماس: شنبه تا چهارشنبه 8-16

اپراتور:عباس جعفری کاشی

تخصص:شیمی تجزیه

 DSC دستگاه

 

 (Differential Scanning CalorimetryDSC آنالیز 

در روش آنالیز گرماسنجی تفاضلی، نمونه مجهول و شاهد در دمای یکسان نگهداری می‌گردند و تفاوت انرژی لازم برای این یکسان بودن حرارتی، بر حسب تغییرات دما ثبت می‌گردد. در واقع نمونه مجهول و شاهد

 .انرژی گوناگونی می‌گیرند تا دمای آن‌ها همیشه یکسان بماند

 لازم به ذکر است که این دستگاه قادر هست نمونه ها را از دمای محیط تا  دمای 450 درجه آنالیز کند. 

در دستگاه DSC  گرمکن‌های الکتریکی جداگانه برای گرمایش نمونه مجهول و شاهد وجود دارد و دو ترموکوپل دمای نمونه ها را مشخص می‌کند. مدار کنترل کننده پس از دریافت نشانه‌های دمایی مربوظ به نمونه‌ها، مقدار انرژی لازم را برای یکسان نمودن دما تعیین و اعمال می‌کند. بنابراین تفاوت انرژی داده شده به نمونه‌ها بر حسب دما توسط ثبات رسم می‌گردد.

روش DSC بعنوان یک روش تفاضلی تعريف شده و لذا در آن رفتار نمونه با ماده مرجع مقايسه مي‌شود. بنابراين تمام خواص حرارتي از جمله نقطه ذوب، آنتالپی، گرمای ویژه، انتقال شیشه‌ای و ... را مي‌توان با هم مقايسه كرد. در بعضي موارد در نمونه‌هاي كوچك در DSC، ظرف مرجع خالي است. اما در اغلب موارد اگر از يك ماده مرجع بي‌اثر با خواص حرارتي مشابه استفاده می‌شود. برای نمونه‌های معدنی، آلومینای خالص (Al2O3) که قبلا خشک شده، سیلسیم کاربید (SiC) و یا دانه‌های شیشه‌ای به‌عنوان مرجع به کار می‌روند. در حالی که برای نمونه‌های آلی، از اکتیل فتالات و یا روغن سیلیکون استفاده می‌شود. نمونه‌های جامد و مواد مرجع معمولا به شکل پودر استفاده می‌گردند.

 
آنالیز DSC کاربردهای گوناگون فیزیکی و شیمیایی داشته که می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 فرایندهای فیزیکی

- تغییر فاز و حالت مواد جامد

مطالعه  واکنش‌های ذوب و انجماد و تبخیر و تصعید

- بررسی خلوص مواد

- تعیین ساختار  مواد پلیمری

- رسم نمودارهای تعادلی فازی

فرایندهای شیمیایی

- مطالعه پلیمریزاسیون مواد آلی

- مطالعه حالت‌های کاتالیستی، واکنش‌های تجزیه و سرعت واکنش‌ها

- مطالعه واکنش های انفجاری

 

 

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه