فرز یونیورسال

فرز یونیورسال

فرز یونیورسال

این نوع ماشین فرز با تبدیل محور اصلی به افقی و یا عمودی و همچنین توانایی دوران میز حول محور قائم , قادر به فرزکاری اکثر قطعات با شکلهای مختف می باشد.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه