زبری سنج

زبری سنج

زبری سنج

 

مدل این دستگاه   MarSurf PS1 میباشد.

جهت پایش کیفیت سطح ماشینکاری شده از این وسیله استفاده می شود. با نصب زبری سنج روی پایه مخصوص می توان بدون باز کردن قطعه کار از دستگاه تراش زبری سطح را اندازه گیری نمود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه