دینامومتر

دینامومتر

دینامومتر

 مدل دستگاه KISTLER 9257B میباشد.این وسیله جهت اندازه گیری نیروهای ماشینکاری استفاده می شود. اين دستگاه قابليت دارد نیروها و گشتاورهای ماشینکاری در 3 جهت اصلی اندازه گیری و منحنی آن را نمایش دهد.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه