بلوک حرارتی دیجیتال

بلوک حرارتی دیجیتال

بلوک حرارتی دیجیتال

این دستگاه دمای نمونه داخل ویال را حین انجام آزمایشاتی چون واکنش های آنزیمی، واکنش های هیبریدسیون و آنالیزهای DNA در شرایط مطلوب حفظ می کند.

دستگاه CH-100, Heating/Cooling Dry Block با قابلیت سرد و گرم نگه داشتن نمونه های داخل بلوک

 

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه