محاسبات ابری پیشرفته (تعداد نمونه درخواستی برابر حاصلضرب تعداد هسته در تعداد روز درخواستی است. حداکثر روز دسترسی توسط ادمین اطلاع رسانی می شود)

محاسبات ابری پیشرفته (تعداد نمونه درخواستی برابر حاصلضرب تعداد هسته در تعداد روز درخواستی است. حداکثر روز دسترسی توسط ادمین اطلاع رسانی می شود)

محاسبات ابری پیشرفته (تعداد نمونه درخواستی برابر حاصلضرب تعداد هسته در تعداد روز درخواستی است. حداکثر روز دسترسی توسط ادمین اطلاع رسانی می شود)

ارتباط با ادمین از طریق ایتا:

https://eitaa.com/CPLphysicshpc

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه