اندازه گیری نیتروژن فرار کل(TVN)

اندازه گیری نیتروژن فرار کل(TVN)

اندازه گیری نیتروژن فرار کل(TVN)

از جمله ترکیباتی که در مواد زیستی به میزان اندک وجود دارد و با افزایش زمان بر مقدار آنان افزوده میشود می‌توان بازهای فرار را   (TVN)نام برد. بازهای فرار به مجموعه‌ای از ترکیبات مثل آمونیاک, تری‌ متیل آمین، دی متیل آمین و ... گفته میشود. برای سنجش از خنثی سازی آنان توسط یک اسید مشخص با مولاریته معلوم استفاده می گردد.

 

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه