اندازه گیری فسفات آب

اندازه گیری فسفات آب

اندازه گیری فسفات آب

فسفر در آب های طبيعی و فاضلابهای صنعتی منحصرا بصورت فسفات ديده مي شود. فسفر به شکل ارتو فسفات، و فسفات آندانسه (پيرو، متا و ارتو ) و فسفات با باندهاي آلي طبقه بندي شده است و ندرتا به مقدار زياد در آبهای طبيعی که برای شرب مورد مصرف قرار میگيرند، وجود دارد و معمولا در بعضی از محيط هاي آبي، ذرات معلق، آب رودخانه يا رسوبات و بدن موجودات آبزي يافت مي شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه