سختی کل آب

سختی کل آب

سختی کل آب

آزمایش سختی آب مقادیر حضور کاتیون های کلسیم و منیزیم در آب را نشان می دهد. اصطلاحا به مجموع کاتیون های کلسیم و منیزیم سختی آب می گویند.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه